Doneer voor de Droom

Kees zijn droom: Gratis vakanties

Kees heeft het plan opgevat om mensen een vakantie aan te bieden die zich dit financieel niet kunnen veroorloven. Hij stelt meerdere weken per jaar zijn appartement ter beschikking en een aantal plaatsen op de camping. Nu lijkt het hem geweldig om een paar blokhutten te kunnen bouwen om deze ook in te kunnen zetten voor deze doelgroep. 


Mensen kunnen deelnemen via de Vakantiebank Voor dit plan is geld nodig. 


Kees bedacht het volgende: "als elke kijker die de uitzending kan waarderen, nu eens een euro geeft, dan zou dat genoeg kunnen opleveren voor het realiseren van een paar blokhutten. Ook kan ik dan misschien deze mensen vervoer aanbieden, de Vakantiebank kan daar namelijk niet in voorzien."

Help Kees zijn droom te verwezenlijken

Nu heeft Kees alleen een Franse bankrekening en vindt dat veel te verwarrend. Dus heeft hij vrienden gevraagd om hun zakelijke rekening ter beschikking te stellen. Het geld voor Kees wordt door geboekt naar een spaarrekening, zodat het overzichtelijk blijft. Als het allemaal meezit ligt het in de bedoeling om een Stichting op te richten.

Wilt u meewerken aan Kees zijn droom? 

Dan kunt u doneren op: NL58 INGB 0009280421 tnv Mannaz Friesland te Oudehorne o.v.v. "Kees"

Elke donatie is welkom!